دکتر بابک کریمیان

جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

در حال حاضر این پزشک در این مرکز مشغول به کار نمیباشد.